OIP1O programie:
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie
i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości
1. Z perspektywy szkoły i nauczyciela:
? Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę
? Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
? Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych
? Rozwój merytoryczny nauczycieli

2. Z perspektywy rodzica i ucznia:
? Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi
? Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą
? Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych ludzi