Przedmiotowy System Oceniania

- nauczanie wczesnoszkolne

- język polski 

- język obcy kl I-III

- język obcy kl IV - VIII

- historia i wos

- matematyka

- biologia

- chemia 

- geografia 

- informatyka 

- muzyka

- plastyka

- przyroda

- wychowanie fizyczne 

- religia

 - fizyka