- Deklaracja dostępności

 - Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

- Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej w szkole

- wniosek o zapewnienie dostepności  

Koordynator ds. dostępności

- Informacja o zadaniach Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika 

- Informacja o dostosowaniu obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności