Biblioteka

Wiesława Wojdyńska

Olga Szady

 

Biblioteka czynna jest codziennie od 8.00 do 16.00

                                                                    

Biblioteka naszej szkoły  posiada w swych zbiorach ok. 30 tys. książek, prenumeruje czasopisma dla uczniów i nauczycieli, jest skomputeryzowana, a jej księgozbiór jest ewidencjonowany i wypożyczany w programie bibliotecznym MOL.

Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy zakupiony w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Przeprowadzane są tu lekcje biblioteczne i przedmiotowe z użyciem księgozbioru podręcznego, a także z wykorzystaniem Internetu.

Biblioteka czynna jest także w czasie wywiadówek. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze stanem konta czytelniczego dziecka oraz wypożyczenia lektury dla siebie.

Organizowane są kiermasze książek, na których każdy ? uczeń, rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły może znaleźć coś dla siebie; realizowane rządowe programy takie jak np.: ,,Książki naszych marzeń?  program dofinansowujący zakupy książek dla bibliotek szkół podstawowych.

Biblioteka uczestniczy w wydarzeniach promujących czytelnictwo: spotkania autorskie, warsztaty organizowane przez Bibliotekę Publiczną. Organizuje projekty edukacyjne, bierze udział w Targach Edukacyjnych.

 

Regulamin biblioteki

 

 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SSP3