Bez nazwyDnia 11 maja 2024 roku, odbyły się zajęcia preorientacji zawodowej dla uczniów klasy 4c, prowadzone przez zespół pracowni architektonicznej IdeaHous pod przewodnictwem właścicielki i głównej projektantki pani Jolanty Pawłowskiej. Tematem zajęć było "Czym jest architektura?" Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat istoty zawodu architekta, zrozumieli różnice między architekturą a urbanistyką oraz poznali nietypowe projekty architektoniczne z całego świata, które wprowadzają nową jakość w kulturze, jak np. Guggenheim Museum w Bilbao autorstwa Franka Gehry'ego.

Drugą część zajęć stanowiły warsztaty, podczas których uczniowie projektowali elewacje budynku szeregowego, kładąc szczególny nacisk na formę, kolor i fakturę. Kolejnym zadaniem było złożenie puzzli przedstawiających charakterystyczne obiekty Wrześni oraz ich umiejscowienie na mapie naszego miasta. Praca uczniów została nagrodzona nie tylko słodkimi upominkami. Zajęcia okazały się bardzo pouczające i skutecznie nakierowały uczniów na zainteresowanie się zawodem architekta. Warto podkreślić, że zajęcia były prowadzone przez mamę jednej z uczennic naszej klasy. Serdecznie dziękujemy pani Jolancie oraz jej zespołowi za poświęcony czas i zaangażowanie.