330969060 627963429139018 7908666998208900155 nW tym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach wychowawczo - profilaktycznych. Warsztaty organizowało Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon. Podczas warsztatów uczniowie ćwiczyli komunikację, budowanie pozytywnego klimatu w klasie jak i rozwiązywania powstałych trudności. Rozpoznawali i nazywali swoje emocje, jak i uczyli się konstruktywnie formułować oczekiwania wobec siebie i innych.