20230117 13165517 stycznia członkowie klasy akademickiej uczestniczyli w zajęciach w laboratoriach UAM. Tematem były metody otrzymywanie soli. Pod opieką pracowników uczelni wykonali szereg doświadczeń chemicznych, sformułowali obserwacje i zredagowali wnioski poparte odpowiednimi równaniami równań reakcji. Oprócz typowych metod takich jak reakcja zobojętniania, roztwarzania czy strącania wykonali efektowny ?chemiczny ogród?, czyli eksperyment wykorzystujący zjawisko osmozy.