20220517 14033917 maja członkowie grupy akademickiej naszej szkoły eksperymentowali w laboratorium Wydziału Chemii UAM. Zajęcia miały tytuł ,,Kolorowa Chemia". Pod opieką pracowników naukowych, uczniowie musieli zbadać za pomocą wskaźników ( herbata, oranż metylowy, lakmus, wywar z czerwonej kapusty ) odczyny roztworów. Sprawdzali również pH roztworów za pomocą papierka wskaźnikowego. Następnie wytrącali barwne osady wodorotlenków i soli żelaza, miedzi i kobaltu. Uczniowie zaczerpnęli chemicznej wiedzy i świetnie się bawili.
To była ostatnie w tym roku szkolnym wyjazdowe zajęcia laboratoryjne. Już nie możemy doczekać się przyszłego roku.