20210217 113846Magdalena Sieradzka, Iga Szafraniak, Amelia Kajewska, Kacper Andrzejewski i Mikołaj Perlik to uczniowie naszej szkoły, liderzy klasy akademickiej, którzy reprezentowali nas w Konkursie na projekt naukowy klas akademickich Województwa Wielkopolskiego, pod hasłem ?Czyste powietrze, czysty świat?.
Po prezentacji , która odbyła się 23 marca, okazało się, że zostaliśmy zwycięzcami, czyli uzyskaliśmy tytuł Laureata tej edycji konkursu.

Cel projektu - ocena jakości powietrza w którym żyjemy. Skupiliśmy się na zanieczyszczeniach stałych czyli pyłach PM2,5 i PM10.
Do badań wykorzystano urządzenia firmy Airly, które dodatkowo obsługiwane są przez aplikację mobilną. Pojawienie się tego urządzenia w szkołach podstawowych jest efektem udziału Gminy Września w projekcie ogłoszonym przez WFOŚiGW na zadanie z zakresu tzw. edukacji ekologicznej.
Warto wyjaśnić, że Smog Free Tower, to inaczej Wieża Antysmogowa, która została wymyślona przez holenderskiego artystę i jest dziełem na pograniczu technologii i sztuki. Zbiera ona zanieczyszczenia stałe powietrza, a sprasowane pyły, używa się do wyrobu biżuterii.

W części doświadczalnej:
? za pomocą aplikacji AIRLY mierzyliśmy poziom zapylenia (PM2,5 i PM 10) w miesiącu grudniu, we Wrześni i jej okolicach. W jednej z wybranych lokalizacji pomiary       wykonywaliśmy dwa razy dziennie.
? sprawdziliśmy też zależność zanieczyszczenia od temperatury, wilgotności i ciśnienia.
? następnie z uzyskanych danych sporządziliśmy wykresy i wyciągnęliśmy wnioski
? robiliśmy także ?test wacika?, który w obrazowy sposób prezentuje stan zapylenia powietrza.
? na końcu zbudowaliśmy model wieży Smog Free Tower i wykonaliśmy modele biżuterii.

WNIOSKI:
Na przestrzeni miesiąca grudnia normy były przekraczane o ok. 90-100%, CZYLI ŻYJEMY W ZANIECZYSZCZONYM POWIETRZU. Przypuszczamy, że spadek zanieczyszczenia spowodowany był świątecznym zmniejszeniem ruchu kołowego, zamknięciem zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.
W grudniu tylko przez 8 dni poziom pyłów był poniżej lub w granicach normy ( norma poziomu pyłów PM10 wynosi 50?g/m3,a dla pyłów PM2,5 wynosi 25?g/m3).
Jeśli chodzi o różnice w zanieczyszczeniu o różnych porach dnia wnioskujemy, że związane jest to z porą rozpalania w piecach przez właścicieli gospodarstw domowych i zwiększonym natężeniem ruchu kołowego.
Obszar wiejski, Kaczanowo, nie ma lepszego powietrza, ponieważ miejscowość ta, ze względu na brak dostępu do sieci gazowej, ogrzewa się paliwami stałymi oraz w okolicy szkoły (gdzie umieszczony jest czujnik) przebiega ruchliwa droga krajowa.
Podsumowując, sytuacja jest alarmująca!
Wszyscy powinniśmy zadbać o jakość powietrza, w którym przyszło nam żyć. Weźmy odpowiedzialność za czyste powietrze i czysty świat.