DSC 0849W dniu 01.02.2018r. uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. bryg. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

Ofertę możliwości nauki w zawodach technicznych i liceum, w ciekawy sposób przedstawiali uczniowie reprezentujący poszczególne profile i kierunki kształcenia. Dzielili się pozytywnymi doświadczeniami zachęcając gimnazjalistów do kontynuowania edukacji w ich szkole. Panie Magdalena Panczak i Grażyna Beata Augustin omawiały kierunki studiów, na jakich można kontynuować naukę po zdaniu matury. Szeroka oferta szkoły daje duże możliwości wyboru kształcenia. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie do naszej szkoły i poświęcony czas. Mamy pewność, że pierwsze z cyklu spotkań ułatwi gimnazjalistom świadome podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej nauki.
Julita Niszczak