Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej

Karta zgłoszeniowa na obiady

Pobraną kartę po uzupełnieniu przesyłamy poprzez edziennik,

wybierając z listy nauczycieli - Aleksandra Dworecka.

Koszt jednego obiadu to 4 zł

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O KWOCIE ZA OBIADY

NALEŻY JĄ WPŁACIĆ WYŁĄCZNIE  NA KONTO SZKOŁY (NR KONTA W KARCIE ZAPISU). 

Termin płatności za obiady: do 15-go każdego miesiąca.

 

GODZINY   WYDAWANIA OBIADÓW :

Obiady wydawane są od  11.00 do 13.45

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z OBIADÓW

GODZINA

KLASA

11.00 - 11.20

„0”

PRZERWA

UCZNIOWIE KLAS 4-8

12.00 - 12.25

ŚWIETLICA - UCZNIOWIE   PO LEKCJACH I i II

PRZERWA

UCZNIOWIE KLAS 4-8

13.00 – 13.20

ŚWIETLICA - UCZNIOWIE   PO LEKCJACH II i III

PRZERWA- DO 13.45

UCZNIOWIE KLAS 4-8