Świetlica szkolna czynna jest codziennie od godziny 6.30 - 16.30

 

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy 2023/2024

Wniosek należy składać do 4 września u wychowawców świetlicy, klasy lub do skrzynki podawczej przy wejściu głównym szkoły ul. Kosynierów. Dzieci z oddziałów przedszkolnych nie są objęte opieką świetlicową.

Regulamin 

 

Świetlica to nie tylko miejsce na spędzanie czasu wolnego po lekcjach, ale również ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica w  naszej szkole spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną.

Podczas pobytu na świetlicy staramy się przygotować naszych uczniów do podejmowania różnych incjatyw i  zagospodarowania czasu wolnego w sposób twórczy, ale przede wszystkim we wzajemnym szacunku wobec siebie.

Naszym celem jest aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień  i zainteresowań, kształcąc przy tym pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi.