Dyrektor 

Lidia Szymańska

 

Wicedyrektorzy 

Aleksandra Janiszewska

Mariola Szymkowska

 

Edukacja wczesnoszkolna

 Mirosława Czyż

Lidia Nowicka

Sonia Zielińska

Marzena Kaczmarek - Dembińska

Mirosława Maćkowiak

Kinga Mamczak

Dorota Olszewska

Małgorzata Plucińska

Marta Prętkowska

Monika Prus

Edyta Przybyłowicz

Joanna Siwiak

Anna Sowińska

Milena Szykowna

Olga Czarnecka

Małgorzata Niechcielska

Patrycja Urbaniak

 

 

Język polski

Ewa Drobiec

Olga Szady

Karina Szczap

Marlena Wojtkowiak

Hanna Lisiak

 

Język angielski

Jagoda Balicka

Aneta Błaszczyk

Anna Cichowska

Ewa Kiełtyka

Anna Knobloch - Jankowska

Magdalena Mokracka

 

Język niemiecki

Ewelina Napieraj

Radosław Szczepański

 

Język hiszpański

Anna Cichowska

 

Matematyka

Halina Kotyk

Beata Chałupniczak

Grażyna Jakubowska

Aleksandra Janiszewska

Katarzyna Winter

  

Historia

Małgorzata Korfini - Stachnik

Krzysztof Przywarty

 

Biologia

Barbara Grześkowiak

Mariola Sotirov

 

Geografia

Marzenna Nawrocka

Maciej Sobieraj

 

Fizyka 

Alina Stanisławska

 

Chemia

Iwona Tokarska

 

Plastyka

Dominika Wilczewska

Agnieszka Konopka - Adamska

 

Technika

Radosław Szczepański

 

Informatyka

Anna Bartlewicz 

Marzenna Nawrocka

 

 Muzyka 

Agnieszka Konopka - Adamska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Iwona Tokarska

 

Wychowanie fizyczne

Jarosław Dworecki

Robert Kajewski

Małgorzata Przybylska

Maciej Sobieraj

Beata Wardak

Katarzyna Wyrozumialska

Sławomir Stefański

 

Religia

Jolanta Kmieć

Mirosława Przybylska

Dominika Wilczewska