W październiku 2022 r. klasy: 3a, 3c, 4c, 5c, 5d, 5e, 7a, 8a przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Empatyczna Klasa. Realizowaliśmy comiesięczne zadania ? misje:
? Tydzień Empatii
? Dzień Życzliwości
? Organizacja Dnia Wolontariusza
? Organizacja Światowego Dnia Chorych
? Ogólnopolski Konkurs Grafiki 3D
? Dzień Ziemi

Głównym celem projektu było kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania. Poprzez swoje działania osiągnęliśmy też cele szczegółowe:
- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi
- zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy
- nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi
- uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych
- integracja zespołu klasowego
- budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć
-kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu
-wyrabianie zdolności do samomotywacji
- uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych
- kształtowanie kompetencji kluczowych
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych  -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów.

Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację poszczególnych zadań, a relację z tych wydarzeń można zobaczyć tutaj:

https://youtu.be/qm-9RlCHD1A