20230330 090849Pod koniec marca uczniowie klas ósmych w ramach przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa"spotkali się z ratownikiem medycznym panem Marcinem Matłoką. Mieli oni możliwość min.przećwiczenia na specjalistycznym fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zobaczyć jak wygląda i działa automatyczny defibrylator zewnętrzny AED. Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie mogli powtórzyć podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.