received 1184547598867631Czysta przyjemność przy wykorzystywaniu tablicy interaktywnej, zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości, podczas lekcji języka polskiego w klasie 4b w celu wdrażania uczniów do samodzielnego i kreatywnego sporządzania notatek graficznych. Taka forma zapisu doskonale sprawdza się w procesie uczenia, utrwalania wiadomości oraz doskonali umiejętności planowania graficznego, co dla wielu uczniów stanowi nie lada wyzwanie. Uczniowie na tej lekcji wykorzystywali wiadomości na temat świata przedstawionego omawianej lektury i umieszczali informacje na mapie myśli.