5Po zorganizowanym kiermaszu świątecznym, świetlica szkolna zakupiła nowe wyposażenie. Uwzględniając potrzeby wychowanków, staraliśmy się, aby zakupione gry, puzzle, zabawki, pomoce naukowe i materiały plastyczne umożliwiały prowadzenie ciekawych zajęć, konkursów, zabaw  - wszystko to w celu kształtowania zainteresowań uczniów i zapewnienie im ciekawych form spędzenia czasu wolnego. 

W imieniu dzieci i wychowawców, jeszcze raz dziękujemy za pozytywne przyjęcie kiermaszu świątecznego, który planujemy powtarzać w kolejnych latach.