Szanowni Państwo, ze względu na czasowe zawieszenie zajęć lekcyjnych i wstrzymanie wydawania posiłków, prosi się rodziców o uregulowanie należności za obiady do 15-go marca w kwocie podanej uczniom (kartki na marzec). Odliczenie kosztów za niewydane obiady nastąpi w kwietniu.