IMG 20180607 132938 W bieżącym roku szkolnym w ramach realizacji projektu edukacyjnego „ Trzymaj formę” w szkole odbyły się różne konkursy dotyczące wiedzy o zdrowym stylu życia, plastyczne, sportowe promujące wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i racjonalne odżywianie.


     Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Trzymaj formę”. W etapie szkolnym tego konkursu przeprowadzonego on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursu wzięło udział 25 uczniów z klas gimnazjalnych IIIc i IIId. Najwięcej punktów uzyskali : S. Szczygieł – Grzybowska z kl. IIIc oraz J. Perlik z kl. IIId i M. Strzelecki z kl. IIId.
     Ponadto w szkole odbyły się konkursy plastyczne dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz projekty związane z czystością powietrza i ochroną przyrody „ Parki Narodowe w Polsce”. Odbyła się wystawa prac i plakatów promujących zdrowy , ekologiczny styl życia. W tych konkursach wzięły udział dzieci z klas O – III oraz V i VI. W Dniu Sportu odbywały się różne konkurencje sportowe na boisku szkolnym. Za udział w konkursach dotyczących promocji zdrowia uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Września ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) za co serdecznie dziękujemy.