20180406 105950Dnia 7 kwietnia przypada Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku przebiega on pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”, a temat przewodni „Powszechna opieka zdrowotna wszędzie dla każdego”. W naszej szkole zostały przeprowadzone pogadanki o tematyce zdrowotnej.

Wykonano plakaty, które podejmują problematykę zdrowego odżywiania, ruchu na świeżym powietrzu. Odbyła się też prelekcja krótkich filmów, a niektórzy uczniowie przygotowali zdrowe drugie śniadanie.