Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

przedstawia 

Terminarz rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy dwujęzycznej

Deklaracja wyboru szkoły - kl 1

Deklaracja wyboru szkoły - oddział przedszkolny

 

 

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

ogłasza zapisy
do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego
w terminie
od 18 stycznia  do 22 lutego 2021roku

Zapisy będą prowadzone w sekretariacie szkoły

w godz. 8.00-15.00.


Rodzice winni zgłosić się z numerem PESEL dziecka.

 

 Ulice należące do obwodu szkoły

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego "0"

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla klas II - VIII

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej