Nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu.

Od 2008 roku szkoła współpracuje z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu. Pomysł zrodził się podczas szkolenia dla nauczycieli chemii prowadzonego przez pracowników z UAM. W ramach tej współpracy dzieci naszego gimnazjum uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach przygotowanych przez dydaktyków uczelni. W maju 2013 roku w murach Wydziału Chemii UAM w Poznaniu został podpisany dokument potwierdzający oficjalne objęcie patronatu nad klasą naszego gimnazjum. W uroczystości podpisania stosownego dokumentu wzięli udział dziekan ds. studenckich prof. dr hab. Piotr Kirszenstejn oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni mgr inż. Halina Kotyk.

Celem patronatu jest umożliwienie naszym uczniom pogłębianie zainteresowań dotyczących nauk chemicznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Chemii UAM. Uczelnia umożliwia uczniom Klasy Patronackiej korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami.

W marcu 2014 roku odbyła się na Wydziale Chemii Pierwsza Akademia Gimnazjalisty. Podczas tej uroczystości uczniowie klas patronackich prezentowali swoje osiągnięcia a wśród nich uczniowie z naszego gimnazjum pod opieką p. mgr I. Jasińskiej. Zespół uczniów zaprezentował efekt uzyskany podczas realizacji projektu „Coś na ząb – wgryzamy się w słodkie tajemnice chemii – cukry proste i złożone”. Komisja składająca się z profesorów Wydziału Chemii bardzo wysoko oceniła pracę naszych uczniów. 

Współpraca z Wydziałem Chemii UAM

Drzwi Otwarte Politechniki Poznańskiej - nawiązanie współpracy - 2016r.

,,Dziewczyny na politechniki" - warsztaty na Politechnice Poznańskiej 30 marca 2017r.

http://zs-1.wrzesnia.pl/aktual-gimn/578-dziewczyny-na-politechniki.html

Klasa Akademicka

http://www.ssp-3.wrzesnia.pl/aktual-gimn/804-akademia-gimnazjalisty-na-wydziale-chemii-uam.html