Nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu.


Od 2008 roku szkoła współpracuje z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu. Pomysł zrodził się podczas szkolenia dla nauczycieli chemii prowadzonego przez pracowników z UAM. Od 15 lat, w ramach tego projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach przygotowanych przez dydaktyków uczelni.
Celem patronatu jest umożliwienie naszym uczniom pogłębianie zainteresowań dotyczących nauk chemicznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Chemii UAM. Uczelnia umożliwia uczniom Klasy Patronackiej korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami.
W marcu 2014 roku odbyła się na Wydziale Chemii Pierwsza Akademia Gimnazjalisty, która z czasem, w związku z reformą szkolnictwa przekształciła się w Akademię Uczniowską. W obecnym roku szkolnym odbędzie się już dwunasta edycja, a tematem przewodnim będzie ?Chemia w domu?.