1665403295549Kodowanie i programowanie to innowacja która uczy wielu umiejętności kluczowych, świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzieci nabywają wszystkie te umiejętności nieświadomie, na drodze dobrej zabawy. Zajęcia z programowania uczą precyzyjnego myślenia, rozwijają umiejętność myślenia logicznego, kreatywność, pomysłowość, dbałość o szczegóły, powodują wzrost różnorodności pomysłów. W ramach programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła poszerzyła swą bazę pomocy dydaktycznych o m. in. nowe roboty.


Dzieci podczas lekcji informatyki z kodowania i programowania wykorzystywały roboty Photon oraz mBot. Poprzez zadania stawiane robotom określały ich ruch, kierunek poruszania, wydawanie dźwięku czy zmianę koloru.
Zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia jakim jest robot edukacyjny są dla uczniów z pewnością bardzo atrakcyjne.