Procedury obowiązujące  podczas epidemii COVID-19:

 

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

- ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM COVID- 19

- PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 (KONCEPCJA WYDAWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ)

- REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ