Dotychczasowe edycje projektów edukacyjnych - COMENIUS, w których brali udział nasi uczniowie, zaowocowały dzisiejszymi wymianami uczniowskimi pomiędzy zaprzyjaźnionymi z naszą placówką szkołami z Niemiec i Słowacji.

Z kroniki wydarzeń szkolnych Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika:

W roku szkolnym 2005/2006  dzięki pomocy pana Güntera Heidkämpera nasze gimnazjum nawiązało współpracę z Realschule – Berenbostel w Garbsen. W październiku 2006 roku pod przewodnictwem pani Violi Döring odbyła się konferencja przygotowawcza związana z projektem. W konferencji tej wzięli udział nauczyciele naszej szkoły, szkoły w Berenbostel oraz szkoły w Budapeszcie. Projekt „Comenius” ma pomagać uczniom i nauczycielom w kształtowaniu przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie wspólnej historii.

Na początku roku szkolnego 2006/2007 nasza szkoła wzięła udział w projekcie e-Twinning i pod opieką nauczyciela języka angielskiego pani Marioli Przeniczki oraz przy wsparciu pani Agnieszki Modrzejewskiej nawiązała współpracę ze szkołą partnerską w mieście Sakiai na Litwie. E-Twinning to akcja internetowa, która pozwala uczniom z różnych krajów poznawać się bliżej. Uczniowie szkół partnerskich wymieniają między sobą wiedzę, uczą się tolerancji, zawierają przyjaźnie, a przede wszystkim mają satysfakcję z umiejętności porozumiewania się w obcym języku.

E-Twinning - 30 stycznia 2007r.

Wizyta w Budapeszcie w ramach projektu Comenius  -7 grudnia 2007r.

Projekt COMENIUS – trzecie spotkanie - 5 grudnia 2008r.

Z Comeniusem przez świat  - 20 grudnia 2010r.

Z wizytą na Słowacji - 18 lutego 2011r.

COMENIUS po raz kolejny gości w naszej szkole - 26 września 2011r.

Z wizytą na Węgrzech - 1.grudnia 2011r.

Wizyta gości ze Słowacji - 15 czerwca 2012r.

Hranolki na stoku w Sečovcach - 25 lutego 2013

Wizyta gości z Niemiec 

W dniach od 27 do 31 maja2013r. gościliśmy w naszym gimnazjum przyjaciół z niemieckiej szkoły Realschule Berenbostel z Garbsen aby formalnie zapoczątkować wymianę uczniów naszych szkół. Współpraca ta stanowi kontynuację kilkuletniej znajomości nawiązanej w ramach projektu COMENIUS. Ta wizyta należała jednak do wyjątkowych, bowiem podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w murach naszego gimnazjum, pani Christiane Marx, dyrektor niemieckiej szkoły z Garbsen oraz pani Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum Nr 1 we Wrześni podpisały umowę o partnerstwie naszych szkół. W ramach tego dokumentu uzgodniono m.in. regularne wzajemne kontakty uczniów oraz realizację projektów

Wizyta w Garbsen - 6 czerwca 2014r.

Wizyta gości ze Słowacji- 24 października 2014 r.

Wymiana uczniowska w Garbsen  20-24 marca 2017

 

 Uczniowie klas 1-3 wysłali życzenia świąteczne do szkoły w Garbsen

garbsen1