GABINET PROFILAKTYKI I OPIEKI PRZEDLEKARSKIEJ

 

Pielęgniarka 

Jolanta Plucińska

 

Poniedziałek 8.00 - 15.30 

Wtorek 12.00 - 15.30

Środa 8.00 - 15.30

Czwartek 8.00 - 15.30

Piątek 8.00 - 15.30

 

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkoły są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę. 

Pielęgniarka szkolna wykonuje m.in. testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

  • rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index ? BMI);
  • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
  • zeza (Cover test, test Hirschberga);
  • ostrości wzroku;
  • widzenia barw;
  • słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
  • ciśnienia tętniczego krwi.