KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021    

                                                                    

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020r.

2.

I półrocze

1 września 2020r. – 31 stycznia 2021r.

3.

II półrocze

1 lutego 2021r. – 25 czerwca 2021r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r. – 31 grudnia 2020r.

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

15 lutego 2021r. – 28 lutego 2021r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2021r. – 6 kwietnia 2021r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021r.

26 maja 2021r.

27 maja 2021r.

8.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021r.

9.

Ferie letnie

26 czerwca 2021r. - 31 sierpnia 2021r.

10.

Święto Patrona Szkoły

25 września 2020r.

11.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada 2020r.

11 listopada 2020r.

1 stycznia 2021r.

6 stycznia 2021r.

3 maja 2021r.