2BG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 AC fiz
j.angielski-2/2 JB 10
j.polski MW 11   j.angielski-1/2 AC 8
j.angielski-2/2 JB 7
matematyka BC 7
2 8:55- 9:40 matematyka BC 7 j.polski MW 11 j.polski MW 11 j.polski MW 11 geografia SM geo
3 9:50-10:35 fizyka AF fiz fizyka AF fiz wf-1/2 SM sg1
wf-2/2 #2BE sg3
zaj. z wych SM p.pl religia 18 MP p.tech.
4 10:50-11:35 wf-1/2 SM sg1
wf-2/2 #2BE sg3
historia JM 2 matematyka BC 7 matematyka BC 7 j.niemiecki-1/2 MR in2
j.niemiecki-2/2 RS in1
5 11:55-12:40 geografia SM geo j.angielski-1/2 AC in2
j.angielski-2/2 JB p.pl
historia JM geo chemia IT che biologia So bio
6 12:50-13:35 religia 18 MP che matematyka BC 7 biologia So bio wf-1/2 SM sg1
wf-2/2 #2BE sg3
chemia IT che
7 13:45-14:30 zaj.tech. ES p.pl j.niemiecki-1/2 MR 2
j.niemiecki-2/2 RS 3
zaj.art.-1/2 #2A1 p.pl
zaj.art.-2/2 #2A2 9
wf-1/2 SM sg1
wf-2/2 #2BE sg3
j.polski MW 11
Drukuj plan
wygenerowano 12.03.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum