olimpiada24 września uczennice klas ósmych naszej szkoły - Dominika Dobrucka oraz Ola Kmieciak, wzięły udział w części testowej zawodów I stopnia XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów.
Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie trójstopniowe zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej. Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań. Ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Część testowa odbywa się w szkole uczestnika. Podczas 75-minutowego sprawdzianu, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Uczennicom życzymy powodzenia.