IMG 20161201 143819W październiku i grudniu 2016 roku  w naszej szkole odbyły się dwa szkolenia wolontariuszy, prowadzone przez pana  Krystiana Kędziorę z Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu, działającego przy OPS we Wrześni.

W sumie zostało przeszkolonych 40 uczniów, głównie z klas I  i II gimnazjum. Celem warsztatu szkoleniowego pt. ,,Wolontariat w pierwszych krokach’’ było zwiększenie wiedzy uczestników na temat roli wolontariusza i znaczenia wolontariatu przed podjęciem przez nich aktywności wolontariackiej. Na zakończenie uczniowie otrzymali zaświadczenie z Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu. Życzymy im powodzenia w dalszym rozwijaniu swojej pasji.