P1340909 I Międzyszkolna Olimpiada Ekonomiczna SKO odbyła  się dnia 06 czerwca 2018r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Patronat honorowy objęło PKO BP.  Olimpiada  adresowana była do uczniów klas I-VI szkół  podstawowych-beneficjentów SKO.

Uczestnicy podzieleni byli na kategorie tzn.  kl. I-III oraz IV-VI. Naszą  szkołę  reprezentowali:  Marcin Czaja III a., Jakub Winter III b,  Jacek Szambelańczyk oraz Magdalena Jurkiewicz z klasy VI a. Zadaniem uczniów było rozwiązanie pisemnego testu obejmującego  wiedzę o SKO, znajomość  zagadnień  ekonomicznych oraz rozwiązanie zadań matematycznych.  Na uczniów którzy stanęli  na podium czekały atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy.